00

00

Проект "Създаване на заетост в Русе и региона чрез изграждане на Цех за стоманена армировка и изделия от желязо", финансиран с помощта на Европейския съюз

00

Бизнес сграда Ирис

Бизнес сграда Ирис

00

00

Бизнес сграда Ирис

Бизнес сграда Ирис

00

00

Ирис

Ирис

00

00

Ирис

Ирис

00

00

Баумакс

Баумакс

00

00

Баумакс

Баумакс

00

00

Баумакс

Баумакс

00

00

Баумакс

Баумакс

00

00

Баумакс

Баумакс

00

00

Баумакс

Баумакс

00

00

жилищен блок “Бистрица”

жилищен блок “Бистрица”

00

00

жилищен блок “Бистрица”

жилищен блок “Бистрица”

00

00

жилищен блок “Боянци”

жилищен блок “Боянци”

00

00

Звено майка и бебе

Звено майка и бебе

00

00

Сметна палата

Сметна палата

00

стр. 2 от 3123