Проект
"Създаване на заетост в Русе и региона чрез изграждане
на Цех за стоманена армировка и изделия от желязо",
финансиран с помощта на Европейския съюз